Тархины нөхөн сэргээлтийг сайжруулах хамгийн сайн ноотропийн нэмэлт