Никотинамидын рибосидийн хлоридын талаар та мэдэх хэрэгтэй бүх зүйл